Auditoria

Conèixer el valor ...

Per a unes empreses és obligatori realitzar una auditoria dels seus comptes anualment.

Per altres empreses és una oportunitat per mostrar la seva solidesa i seient davant dels seus clients, proveïdors, entitats financeres, reguladors i possibles inversors actuals i futurs.

Per als advocats mercantils és tenir la confiança i tranquil·litat que un equip de professionals experts en la matèria els ajudi a tenir èxit en els seus processos.

Arias Actuaris ofereix serveis d'auditoria en els següents àmbits:

– Auditoria de Comptes.

– Auditoria Financera.

– auditoria actuarial.