Comissaris de faltes

El Comissari d'Avaries és "Aquell professional al qual correspon, en l'àmbit del transport marítim, terrestre i aeri, la constatació de les avaries de cascos i mercaderies, la determinació de les seves causes i la seva avaluació i certificació. "

La problemàtica per a una companyia asseguradora que presti els seus serveis en l'assegurança de transports, es basa en la dificultat de poder quantificar els sinistres d'una manera correcta i justa per a les dues parts, donat l'elevat valor que els mateixos poden arribar a tenir.

Prestem els serveis:

– Inherents al Comissari d'Avaries.

– De representació o assessorament professional als assegurats, asseguradors, o tercers, en operacions de salvament, liquidació de sinistres, i prevenció dels riscos a què s'exposa el transport.