Obligacions als empleats

En Arias Actuaris treballem en la valoració dels passius derivats de compromisos de l'empresa amb el treballador, derivats dels seus convenis col·lectius sectorials o propis, assessorant en:

– Disseny de programari enfocat a cada cas per a la valoració de passius

– Assessorament en l'exteriorització dels compromisos i recerca de la millor opció

– Suport en la negociació o recerca de la millor opció en plans de previsió d'empresa

– Assessorament en la redacció de convenis col·lectius

– Comptabilitat Internacional – IFRS / NIC

– Consultoria específica a entitats financeres

– Optimització de reassegurança.

– Disseny i transformació del sistema de beneficis.

– Assessorament en matèria d'inversions.