Informes pericials

Reclamacions de Quantitat sobre:

– Informes pericials actuarials.

– Informes econòmics de reclamació i valoració de quantitat.

– Informes econòmic - comptables i d'auditoria.

– Informes sobre lucre cessant.

– Informes sobre danys emergents.

– Informes d'enginyeria de la tecnologia i la comunicació.

– Informes sobre desperfectes.

– Informes sobre danys per aigües, robatoris, estructures.

– Informes sobre danys en automòbils.

 

objectius:

– Conèixer de forma fefaent i analítica el dany que se'ns ha produït per poder interposar una reclamació.

– Conèixer si realment és just rescabalament el que se'ns ofereix.